1: Aik

2: do

3: teen

4: chaar

5: paañch

6: chheh

7: saat

8: aaTh

9: nau

10: das

11: giyaa rah

12: baa rah

13: tay rah

14: chau dah

15: pañd rah

16: so lah

17: sat rah

18: aTThaa rah

19: uñnees

20: bees

21: ik-kees

22: baa'ees

23: tey ees

24: chau bees

25: pach chees

26: chhab bees

27: sattaa'ees

28: aTThaa'ees

29: uñ tees

30: tees

31: ik-at-tees

32: bat tees

33: taeñ tees

34: chau tees

35: paeñ tees

36: chhat tees

37: saeñ tees

38: aR tees

39: uñtaa lees

40: chaa lees

41: iktaa lees

42: baya lees

43: taeñtaa lees

44: chauwaa lees

45: paeñtaa lees

46: chhiyaa lees

47: saeñtaa lees

48: aRtaa lees

49: uñchaas

50: pachaas

51: ikk yaa wan

52: baa wan

53: tre pan

54: chau wan

55: pach pan

56: chhap pan

57: sattaa wan

58: aTThaa wan

59: uñsaTh

60: saaTh

61: 1kk saTh

62: baa saTh

63: tre saTh

64: chaun saTh

65: paeñ saTh

66: chhia saTh

67: sarh saTh

68: aRh saTh

69: una hattar

70: sattar

71: ikk hattar

72: ba hattar

73: te hattar

74: chau hattar

75: pich hatttar

76: chhe hattar

77: satt attar

78: aTTh attar

79: uñnaasi

80: assi

81: ikk yaasi

82: ba yaasi

83: tir aasi

84: chau raasi

85: pichya aasi

86: chhi yaasi

87: satt aasi

88: aTTh aasi

89: naw aasi

90: naw wey

91: 1k kyaan wey

92: baan wey

93: tiraan wey

94: chauraan wey

95: pichyaan wey

96: chhi yaan wey

97: sattaan wey

98: aTThaan wey

99: niñnaan wey

100: sau

NUMBERS IN URDU 1-100

1000: hazaar

10,000: das hazaar

1,00,000: laakh

10,00,000: das laakh (Million)

1,00,00,000: karoR (Ten Million)

10,00,00,000: das karoR

1,00,00,00,000: arab (Trillion)

10,00,00,00,000: das arab

1,00,00,00,00,000: kharab

10,00,00,00,00,000: das kharab

1st:

2nd:

3rd:

4th:

5th:

6th:

7th:

8th:

9th:

10th:

awwal

Do-yem

So-yem

Chahaa-rum

Pañ-jum

ShaSh-um

Haf-tum

HaSh-tum

Na-hum

Da-hum

/paehla

/doosra

/teesra

/Chau-tha

/Paañch-waañ

/chhaTa

/Saat-waañ

/AaTh-waañ

/Na-waañ

/Das-waañ

quarter: paa'o

half: aadha

three quarter: pauna

one and a quarter: sawa

one and a half: deyRh

one and three quarters: pauney do

two and a quarter: sawa do

two and a half: Dhaa'i

two and three quarters: pauney teen

three and a quarter: sawa teen

three and a half: saaRhey teen

three and three quarters: pauney chaar

1/2: aadha/Aik baTa do

1/3: eyk tihaa'i/Aik baTa tiin

2/3: do tihaa'i/do baTa tiin

1/4: eyk chau thaa'i/Aik baTa chaar

3/4: tiin chau thaa'i/teen baTa chaar

1/5: Aik baTa paañch

2/5: do baTa paañch

HOME    PICTURES    NEWS    UPCOMING EVENT    RECENT EVENT    BOARD MEMBERS    LEARN URDU    MISSION STATEMENT    CONTACT

   Copyright © 2015 Urdu Writers Society Of North America

URDU WRITERS SOCIETY OF NORTH AMERICA A Non-Profit Literary Organization

HOME    PICTURES    NEWS    UPCOMING EVENT    RECENT EVENT    BOARD MEMBERS    LEARN URDU    MISSION STATEMENT    CONTACT

URDU WRITER SOCIETY OF NORTH AMERICA URDU WRITER SOCIETY OF NORTH AMERICA